Andělské karty

Andělské karty a jejich využití pro osobní rozvoj

Sestava těchto výkladových karet je tvořena z počtu čtyřiceti čtyř obrazů. Není přímo určeno, jak přesně s touto sestavou Andělských karet pracovat. Pakliže existuje určité doporučení, bude se upřednostňovat intuitivní způsob činnosti. Důraz bychom měli dát na přípravu atmosféry pro naladění se na informace přicházející právě prostřednictvím obrazů, jež jsou zachyceny na jednotlivých Andělských kartách.

Je několik způsobů, jak s těmito kartami pracovat. Víc se doporučuje, abychom měli své Andělské karty, svůj balíček karet a používali je pro svůj vědomý přístup ke kvalitnímu rozvoji osobnosti a utváření životního trendu. Vždy bychom měli k těmto energetickým silným kartám přistupovat s láskou, úctou a laskavostí. Významy karet víc působí motivačně a poodhalují naši vnitřní moudrost k poznání. Samozřejmě položíme-li otázku těmto kartám a požádáme-li Andělské karty a anděly o pomoc, odpověď s doporučenou pomocí rozhodně přijde. Andělské karty lze používat pro výklad, hledání odpovědí na otázky. Ty je vhodné cíleně formulovat.

Při míchání karet pokládáme otázku a intuitivně si vybereme z vějíře karet tu pravou. Je samozřejmě možné si vybrat libovolný počet karet, ale vždy bychom měli mít dané pravidlo, na co konkrétně nám která karta odpovídá. Bude vhodné se při výkladu, hledání odpovědí, zaměřit i na minulost, příčinu děje, potom další karta přirozeně symbolizuje realitu, přítomný čas, a tak nám karty zprostředkují výhled do budoucnosti. Moudré je hledat souvislosti, vnímat vypovídající hodnoty v kontextu. Výkladem hledejme klíč, vzorec, jež se nám ve významech karet zobrazuje a napovídá k pochopení situací či k jejich řešení. Upozorní-li některá karta na sebe při míchání, věnujme jí prosím pozornost. Andělé nám chtějí napovědět, mají pro nás zprávu. Nepřehlížejme to. I jednotlivá karta nám poodhalí situaci.

Vykládáme-li Andělské karty druhé osobě, vždy bychom měli karty pročistit od energie, která v nich může přetrvávat od minulého výkladu. Je možné si udělat program či rituál a v něm požádat anděly, aby vždy karty připravili pro nového zájemce o výklad karet.

Základní je vědět, jakou pomoc, radu můžeme od těchto andělských karet dostat, ale i to, že čas od času se dostáváme na duchovní cestě do situace, kdy potřebujeme pomoc odstranit vytvořené bloky. Ty se přirozeně objevují, jsou součástí vědomé duchovní cesty. Tak, jak na sobě pracujeme, objevují se úkoly, jež vyžadují naši pozornost pro odstranění minulých chyb, pochopení příčin. Mnoho bloků, které nám brání v rozletu a spokojenosti, pramení z dětství, chybné výchovy, ale i z minulých životů. Způsob terapie může být rozdílný, ale vždy bude záležet na naší ochotě spolupracovat s naším osudem a změnit potřebné návyky, způsob myšlení apod. Je pravda, že mnoho pro zkvalitnění své osobní a následně partnerské cesty můžeme udělat sami, ale také potřebujeme vhodnou radu či konzultaci s někým, kdo je schopen nám adekvátně poradit. Poradcem mohou být karty, jako jiná technika vedoucí k sebepoznání, ale i kvalitní průvodce, tj. kartář-kartářka, astrolog-astroložka, numerolog-numeroložka, ale i další terapeuti. Výběr je závislý na naší úvaze, svobodné volbě, ale i přehledu o možnosti pomoci a rady.

Jednotlivé významy Andělských karet můžeme rozdělit do několika oblastí. Jedna je například zaměřena na vnitřní klid, zdraví i hledání smyslu života. Druhý okruh je zaměřen na hojnost a oslavu života. Další společně tématické karty jsou spojené se vztahy, přáteli a partnerskou láskou. Najdeme i karty motivující náš duchovní rozvoj a pomoc vyšších energií. Andělské karty a jejich významy pojmenovávají opěrné body a pomoc pro váš spokojený životní styl.

 

 


Kategorie: výklad karet, věštěnívýklad budoucnosti, numerologie, magie, esoterika

Získejte ihned odpovědi na své otázky díky nejrychlejšímu a profesionálnímu výkladu karet, snů i osudu, věštění, numerologickému rozboru po telefonu.
Vše na čísle 906 509 109

zavřít

Nastavení cookies

K čemu cookies slouží?

Cookies soubory zajišťují správné fungování základních funkcí našeho webu a přispívají k tomu, abyste si váš pobyt v online prostoru užívali. Níže si můžete vybrat, jaké cookies nám chcete nebo nechcete poskytnout. Svoji volbu můžete také kdykoliv změnit.