Formulář pro odstoupení

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: MS Europe s.r.o., se sídlem Radlická 806/18, 150 00 Praha 5

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží*/o poskytnutí těchto služeb*:
 

Datum objednání zboží*/služby*: 

Datum obdržení zboží*/služby* (datum, kdy jsem převzal/a): 

Vaše jméno a příjmení: 

Vaše adresa: 

Váš registrovaný e-mail: 

Vaše registrované telefonní číslo: 

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: 

Datum: 

 

* Nehodící škrtněte