Andělé a my - cyklus

Andělé a my 1
Pár slov na začátek

Andělé jsou nádherné bytosti, které nás provázejí, chrání a spolupracují s námi, co svět světem stojí...
Vaše Marie

otevřít

Andělé a my 2

Andělé se neřídí tím, co nás těší nebo netěší, ani tím, co považujeme za dobré nebo špatné. Andělé na lidských konceptech chápání nelpí...
Vaše Marie

otevřít

Andělé a my 3
Buďte na příjmu, i když nejste v krizi

...největší problém je spojit se s anděly,
i když právě nejsme v krizi.

otevřít

Andělé a my 4

JASNOSLYŠENÍ
je schopnost slyšet zvuky, které nejsou uchu předkládány a přesto jsou naslouchajícím objektivně vnímány jako reálné.

otevřít
zavřít

Nastavení cookies

K čemu cookies slouží?

Cookies soubory zajišťují správné fungování základních funkcí našeho webu a přispívají k tomu, abyste si váš pobyt v online prostoru užívali. Níže si můžete vybrat, jaké cookies nám chcete nebo nechcete poskytnout. Svoji volbu můžete také kdykoliv změnit.