Numeroskop dne - archiv prosinec 2013

31(4). 12(3). 2013(6) / 4 (13)

Pěkně zdravím, přátelé,

silvestrovská nálada se s pomocí trojky nachystala dnem včerejším a dnes jakoby lehce ztrácela ten prvotní zápal a nadšení. Ne, že bychom se bujaře nepobavili a neroztančili, leč nálada vládne poněkud úzkoprsá, méně velkohubá. Tradičně frivolní Řek Zorba v útlumu, fešák Hubert stále dlící v kanafasu. Přípravy bez majestátnosti a spíše skromnějšího výrazu, za čímž oko čtyřky pohledej. Ta vede naše kroky bez rozprášenosti a se zkušeností stařešiny. Schovejme dnes své pěsti, zostřeme zakalený zrak, střežme svůj ostrý jazyk, neb nálada může vykvést do podoby hřmotné saně. Čtyřka je práče, odhodlaný partyzán a ochránce.

Využít příhodné vlny je možné k úklidu, zbavení se všech nepotřebností a zbytečností (a to nejen ve smyslu hmotného), jako významnou tečku konce roku. Třináctka, coby zvláštní duchovní rozměr, nepokrytě tříbí vše, co již navždy minulosti náleží a co záhodno s sebou nadále nést. Jako mudrc předkládá vznostné poznatky, jako mravokárce ponaučení. Obrazy jenž vyčnívají, mnohé napoví ...

Příjemný den, radostný večer, kouzelnou noc!

Vaše Andrea


30. 12(3). 2013(6) / 3 (12)

Krásný den, přátelé,

šikézní trojková vlna oplývající tímto dnem jeví se poněkud rozpustilá, rozmanitá a nezaměnitelná svými kombinačními schopnostmi. Neklid a nepřehlednost jsou trojce vlastní, aniž si je sama vědoma. Často a s největší pravděpodobností i ráda pobývá a exceluje v emotivní výstavní síni, na divadelních prknech všedního dne vzhledem ke svému verbálnímu a mimickému rozpětí či sarkastickému pojetí.

Vzhledem k výše uvedenému je dnešní dějtsví plné euforie, emocionálního vzruchu, proměnlivosti a podnikavosti. Mnohé momenty na ostří nože. Mnozí vědomě i nevědomě představují svoji originalitu různými prostředky, někteří se snaží blýsknout nasbíranými poznatky a důvtipnými poznámkami. Nic není nemožné, den se pyšní rozjařeností a předsilvestrovskou náladou. Užijme den s úsměvem a spěchejme pomalu... nic nám neuteče!

Vaše Andrea


29(11). 12(3). 2013(6) / 2

Krásný nedělní čas, přátelé,

tak jako den předchozí značil sílu slova, tak i neděle je slovy nezměrná a význačná a snad ještě více, k čemuž se vtíravě přidružuje shluk informací, zpráv a nepředložených událostí. Jedenáctka ve stínu čísla dne je erbem tajemství i nesrozumitelnosti a zejména neukojitelné zvídavosti. Dnešní den nese s sebou oduševnělost, vnitřní maják či minaret, jelikož intuice a tajemný hlas dnes vítá v bráně veškerého konání a činu.

V tento čas dochází k proměnám a netradičnímu pojetí situace, srdce ustupuje rozumu, aby vzápětí role byly vyměněny. Zájem o vše nekonvenční a stimulující je nálepkou tohoto dne. Hudba a krásná melodie, jenž dvojce patří, potěší smysly a duši pohladí, jakož i vodní království a vše s ním spojené. Koupel s vůní, procházka s pohledem upřeným k vodní hladině utěší rozháranou mysl.

Opatrně na cestách!

Vaše Andrea


28(1). 12(3). 2013 (6) / 1 (19/10)

Krásný a pohodový den, přátelé,

pro dnešní den číselná melodie vyluzuje znamenitý soprán i falzet. Slova vyjadřována ve vyšší tónině, toužíme, chceme či musíme podělit se o to, co leží v nitru, na duši či v mysli. Jedničky mluví, spílají, zpověďmi slídí, slovy kmitají jako o závod, přičemž z druhé strany a na jiném neznámém břehu naopak zcela uzamčeny jsou, uvnitř pohrouženi ve svém světě zklamání a nezdaru.

S osmadvacítkou rodí se velké city, velké emoce, bouře a sny, také odvaha připnout si perutě a letět vstříc novému prožitku se zvídavostí jedničky, a koneckonců i trojky coby podmanivého našeptávače. Šťastný let tedy, ale mějme plán s přistávací plochou a pevnými opěry, abychom se nevznesli neznámo kam bez možnosti návratu. Každý svého štěstí strůjcem...

Vaše Andrea


27(9). 12(3). 2013(6) / 9 (18)

Přátelé, přeji krásný den,

zvídavým pohledem, polehounku nahlížíme do nového roku a dnešní den přímo vyzývá k toulkám myslí a krystalizaci svých představ. Klademe ke svým nohám nové plány, přání a sny s vnitřní uchváceností coby darem roztodivné a pohádkové sedmičky jako i mistrně promlouvající devítky. Nejen náhled vpřed, ale s dnešní číselnou symfonií pohlížíme do oken se skutky a událostmi dní předchozích a času minulého.

Rozvrkočená devítka s nepředvídatelnou tváří a sedmička kralující světu tajemství mohou vnést mlhavé stíny. Informace a sdělení, které zauzlují již tak zašmodrchané, zvěsti, které příliš nepotěší a vyburcují emoce. Ušlechtilejší výjev numerického souboru spočívá v empatii a filantropii vůči svým souputníkům, blízkým a všem, kdož v nouzi se ocitá. Volme své kroky tk, abychom se nemuseli stydět před sebou samým. Krásný den!

Vaše Andrea


26(8). 12(3). 2013(6) / 8 (17)

Vřelé pozdravení, přátelé,

druhý den sváteční se svými číselnými kompozity s sebou rovněž lehce ošívá a může působit poněkud vznětlivě. Osmičky rády hrají prim a nám mohou přivodit větší komisnost v proslovu, autoritářské postoje, mocenské a organizační záchvěvy. Sváteční dny jeví se býti spíše rozkolísané, přijměme však také naději a víru, že esence číselná vloží do pléna půvabnější nádech, svoji bytostnou citlivost a jemnocit, smysl pro krásu a estetiku.

Na jednom pólu emocionální bublání a vzruch, protipól pak ve znamení urovnávání a dorozumívání, společného krasohledu. Každému však vždy dle muzicírování své mysli a niterných pocitů bez ohledu na zpěv čísel či promluv hvězd. Vyjděme s klidem za hvězdami našeho tanečního či pěveckého světa, dojdeme tím příjemných zážitků a kulturního vzplanutí. Příjemnou zábavu a shledání s Múzou uměleckého ráje.

Vaše Andrea


25(7). 12(3). 2013(6) / 7 (16)

Pohodový sváteční den, přátelé,

ač den sváteční a rádoby poklidný, dnešní sdělení numerické káže vzruch a společenské vřavy. Spřízněná setkání a nevysvětlitelné náhody mystické sedmičky až tají dech, hovory oduševnělé a srdci i duši milé. Avšak i stinné stránky sebou ošívají a míchají koktejl z popudlivosti, netaktních poznámek a vpádů do soukromí. Ač komunikace lehce razantní, komediální statusy nejednou rozveselí.

V hájemství sedmičky jsou uličky všelijak křivolaké a mnohdy krkolomné, kde není úniku ani skrýše. Nelze se vracet, nelze pominout. Sedmička osudově a přímo míří, předkládá své dluhopisy. Den nečekaností i převratností, vzletů i pádů. Předlohy každému dle niterného naladění. Šťastné návraty z cest a pochůzek!

Vaše Andrea


24(6). 12(3). 2013(6) / 6 (15)

Srdečně zdravím, přátelé,

sonáta Štědrého dne interpretuje melodii domova, rodiny a harmonie, jež samo o sobě vyplývá s osnov čtyřky a šestky. S posledními přípravami, úpravou a zkrášlováním je naším tanečníkem stres a napětí, neúnavnou společnicí pak touha po dokonalosti i precizní šťourání, což je taktéž známou ingrediencí dnešních vládkyň. Vánoce jsou svátky klidu a míru, praví se. Pokusme se dostát tomuto poselství, vynasnažme se neztrpčovat vánoční chvíle sekýrováním (i to je jedna z tváří dnešních energií).

Dnešní symfonie hraje píseň našich předků, zpěvný sbor čtyřky vábí ke vzpomínkám a návratům do dětství, ranám i smutkům. Vzpomeňme toho, kterýž opustil tuto pozemskou pouť, vzpomeňme těch, jenž prolnuli se naší cestou, ať již jakýmkoliv způsobem. Dle evangelia šestky je čas smíření a odpuštění, uzdravování bolestného. Nebojme se odpuštění, je to léčivá medicína pro nás samé i naše blízké. Neboť to, co se týká nás samých, týká se i našich blízkých.

Kouzelné Vánoce plné krásných překvapení, šťastných úsměvů a jiskrných očí, momentů, na které se nezapomíná...

s láskou Andrea

Vaše Andrea


23(5).12(3). 2013(6) / 5 (14)

Milí přátelé, přeji krásný den,

první den vánočního týdne se rozbíhá s plnou vervou, v běhu lehce smýká emocemi a řítí se vpřed. Elánu je dostatek, povinnosti stíhají náš krok, k tomu se přidružují i různé výzvy a aby toho nebylo málo, i možnosti volby. Telefony zurčí, zprávy spěchají ke svému vyslyšení a jeden neví, kde mu hlava stojí. Uspěchaná směsice energií, tudíž by jednou z voleb měla být malá stopka, zasloužená zastávka. Posezení s přítelem vtipálkem, poslední svařáček na trhu.

Pětky mají darem veselého ducha, rády skotačí a hýbají penězi, proto dnes opatrně na nepromyšlené finanční tahy a vítr v peněžence. Pozitivní náboj udělí milé setkání, kulturní zpestření a také nadhled ve víru dění. Energii můžeme využít i k posledním úpravám, zatímco na silnicích pomalejší tempo. Poklidný den nám všem!

Vaše Andrea


22. 12(3). 2013(6) / 4 (13)

Zdravím Vás, milí přátelé,

pro dnešní adventní den umíchaly energie koktejl z ingrediencí duchaplné, citové i praktické esence. Přípravy na vrcholcích, komnaty prosycené lahodnou vůní cukrovíček a hospodyňky v plné polní. Se čtyřkou si neseme jasné představy, intenzivní pracovní nasazení a neopomeňme ani emotivní vypětí. Cesta dne pasována erbem proslulé třináctky a s dohledem konzervativní čtyřky bývá plna cenných zkušeností až mystických momentů, nástrah a osudovostí, umocněna různými rozkazovátky. Rozložme plány a bez direktivních tónů volme rozvrh zúčastněných.

Na dvojkové hladině, jenž sama o sobě značí vodní element, surfujeme na vlnách citů. Sic chladná čtyřka závoj nese, dvojka pak své city všanc. Ztrhněme obranné valy svého studu a pohlaďme se úsměvem, jímž (slovy Matky Terezy) mír začíná. Přičemž i umění říci ne v příhodný čas má své kouzlo ...

Pohodový den a krásný čas!

Vaše Andrea


21(3). 12(3). 2013(6) / 3 (12)

                                                                                                                                                                                                                                          Krásný víkend, přátelé,                                                                                                                                                                                                      

melodie trojkové esence zaznívá éterem, povzbuzuje krok i mysl. Slova bubnují na pochod, zprávy přilétají, minulost doznívá, vítr vlaje ve vlasech. Specifická výbava dnešních energií spočívá v toku dění a zmateného přeskupení prvotních plánů. Zrychlit tempo i verbální kanon mohou náhlé popudy, různé výzvy a promluvy mysli. Žádná nuda, povím Vám. Trojka je nezaměnitelná a také neodolatelná ve svém komediantství a furianství, skvostném ostentativním aranžmá.

Dnešní energie se společensky shlukují a coby raráškovsky dovádivé mohou být využity k radovánkám a rovněž i k bravurní předvánoční výzdobě, zkrášlování i nákupům v duchu nekonvenčnosti. Chaoticky rozmarné dávají však vzniknout i neuvážené koupi. Užijme den v lehkém tanci bytí a žehnejme všem spolutvůrcům našich dní.

Vaše Andrea


20. 12(3). 2013(6) / 11

Srdečně zdravím, přátelé,

poslední předvánoční týden se pomalu chýlí ke konci a dnešní energie inklinují k rozmanitým výrokům a proroctví. Vizionářské i pošetilé, plytké i inspirující. Slovíčkaření přesahuje pointu, původní téma se třepí mnoha neslučitelnými směry. Lehce vybočíme z kontextu, abychom posléze hledali ztracený klíč a nit. Každopádně není dnešní pouť prosta interakce a ohnivé interpretace, bujarého veselí a oslav i záletnictví. Monstrózní představení zjitří smysly, emoce, vášně a nepochybně vnese závan nepotřebných a potutelných informací.

Intuice je vskutku bezbřehá, fantazie nezná mezí a hranic. Mnozí vyšperkují odlesky svých představ a záměrů. Vyslovíme dosud nevyslovené, třeba jen sami pro sebe, dotkneme se své touhy a snu. Možná poselství, znamení, synchronicita? Cokoliv, co se niterně dotýká nás samých a patří jen našemu vjemu. Cokoliv, co rozhýbe stojaté vody. Neztraťme se ve víru, dbejme zodpovědnosti a respektujme pravidla silničního provozu. 

Vaše Andrea


19(1). 12(3). 2013(6) / 1 (19)

Dobrý den, přátelé,

osamělá devítka stále zkoumavě krouží myslí a vytahuje bolavé střípky, s hojností jedničky nám tím podává pomocnou berličku. Zvláštní paradox, bol jako berlička? Cokoliv vězí uvnitř, vždy cestu ven najde. Stále potkáváme totožné či podobné až do chvíle, kdy se smíříme sami se sebou. Máme strach z vlastního obrazu, svých nezdarů, ač právě v tom tkví pomyslný kolotoč událostí. A právě dnešní esence jakoby pobízela k osobnímu restartu. Jednička našeptává "neboj se a vykroč", devítka souhlasně přikyvuje s dodatkem "návrat ke kořenu a s proměnou, pak ...".

Jak lze z číselných energií číst, jsou dány všanc různé formy regenerace, nové pobídky a zcela nová dějství, kdy iniciátorem jsme my sami. Také množství zpráv a sdílení. Jako pomyslný poustevník (9) s lucernou (1) buďme světlem (19) sami sobě i ostatním poutníkům (6). Vše přichází v pravý čas ...

Vaše Andrea


18(9). 12(3). 2013(6) / 9 (18)

Pěkně zdravím, přátelé,

myšlenka proplétá myšlenku, vrtošivý tanec se odehrává v mysli i vně. Bloumáme ve výšinách, dálavách, vpřed i vzad, neznámo kde a v mnoha chvílích zcela pohlceni.  Rozmanitá variace vyvolávající mentální a emotivní rej, niterné zastávky, zásadní proměny i nevyzpytatelné momenty. Kráčíme v dobře známých uličkách a přesto s údivem. Obdivujeme inteligenci, ještě více laskavost. Skrze nečekané okolnosti a pocity vzdálení si uvědomujeme sílu a moc přátelského gesta, pevného ramene rodiny, podpory z netušených míst i ducha.

Vliv osmičky stahuje křídla a poutá více k hmotě. Pro dnešní den postačí plány, rozmysl a důkladné přípravy. Co nelze rozloupnout, nechejme uzrát. Nevěřme všemu, co se proslýchá, mnohá slova jsou kalná. I když jsou dnešní energie proměnlivé a možná i nelichotivé, tušíme, cítíme,víme, věřme, že se cesty projasní ...

Vaše Andrea


17(8). 12(3) 2013(6) / 8 (17)

Příjemný den, přátelé,

další z předvánočních dní a esence namíchána v podobném znění dne předchozího. Stále figurující sedmička putuje k hlubinám, skrytosti a tajemně vzhlížejícím příběhům či situacím. Téma osobní mozaiky přetrvává, stejně jako vzrušení z neznalosti, nevšednosti a lákavé inspirace. I přes plejádu abstrakcí a intelektuálních rozletů se po dnešní den můžeme zabývat více praktickou stránkou, tím, co je hmatatelné, přírodní, stabilní nebo jak bychom si onu stabilitu v našem případě představovali, jaké kroky podniknout, co pozměnit, co a jak nastolit.

Dnešní číselný koktejl je namíchán z ingrediencí pronikavosti a odvahy, další z příměsí se jeví býti hrstka lsti a bájesloví.Setkání s autoritami, spojenci i protivníky, kdy volba slov a dikce hrají významnou nezaměnitelnou roli. Nenechme se utlouci argumenty, máme své vnitřní kormidlo, které sleduje svůj směr.  

Vaše Andrea


16(7). 12(3). 2013(6) / 7 (16

Dobrý den, milí přátelé,

další předvánoční vstup do nového týdne je pod nálepkou přímé vlny, energického vplynutí a zajímavých "náhod". Se sedmičkou na cestách se ocitáme na palebním stanovišti, čímž můžeme rozumět ostrá slova, kladené otázky, sdílené příběhy, zkoumající pohledy. Číselná kolonie hovořící odlišným jazykem, neotřelostí a interesantními způsoby. Vše nekonvenční i pohoršující budí pozornost a zájem. Možná bouchneme do stolu tam, kde delší dobu vře voda, podáme ruku tam, kde je třeba. Zpíváme svoji vlastní píseň ve společném sboru.

Dnešní číselná vřava je plna netradičních setkání, ojedinělých témat, teatrálních i melodramatických vstupů, citového brnění i zranění. Mystický oštěp vhozen do pléna probouzí touhy proniknout do míst opatřených závojem, branou i zámkem. Bádat, pátrat a nacházet střípky do své mozaiky, číst mezi řádky je dnešní osnovou, zrovna tak tajemnosti vyplouvající na povrch, zejména v oblasti práva a detektivek. Šťastný krok, bystrý obraz, dobrý zvuk!

Vaše Andrea


15(6). 12(3). 2013(6) / 6 (15)

Poklidnou neděli, přátelé,

královny dnešních energií směle navazují na včerejší naladění a do popředí se dostává šestka v neskromném počtu, toužící po harmonickém prostředí, přívětivosti a romantickém sblížení. O to více se po dnešní den dotýkáme citů, niterných zážitků a prožitků. V této hojnosti a záplavě čísel však můžeme pocítit i dotyk nedůvěry či spíše nevyslovených obav, závan lítosti a citových reakcí, hrané úslužnosti i předstíraného nezájmu. Nezakrývejme strach za manipulací, naučme se jednat na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Energie, které bychom mohli nejlépe využít při zkrášlování a zvelebování svého zázemí i sebe sama. Dopřejme si oddych od všedního shonu, oddejme se společným chvílím, hrám s dětmi, návštěvám blízkých. Vytvořme skutečnou vánoční pohodovou atmosféru.

Krásný advent!

Vaše Andrea


14 (5). 12(3). 2013(6) / 5 (14

 Příjemný a pohodový den, přátelé,

číselné energie jsou prakticky smýšlející a v tomto duchu i tvořící. Čtyřka zdatně programující úkoly a povinnosti, organizačně veleschopná jednoznačně předurčuje k systémové práci, přehlednosti a uspořádání. Tudíž můžeme sobotní naladění využít k předvánočnímu úklidu a výzdobě, rovněž i vánočním nákupům, jelikož čísla společně evokují cesty a finanční transakce. A k tomu připočtěme veselého ducha trojky s pětkou, rodinný krb a domovinu čtyřky, tímto se tedy přímo před očima zrcadlí rodinné sešlosti, přátelské radovánky a podobné veselosti s příměsí vaječného koňaku, punče a svařeného vína.

Energie ujímající se svého majestátu mohou vnést i trochu neklidu, vnitřní rozpuk a mísení nálad i nepromyšlené výdaje. Nekažme si chvíle nevraživostí a citutupostí. Vplujme do pohodové vánoční nálady, pokusme se v mysli ohlédnout do míst, kde panují vřelé a srdečné vzpomínky. Snažme se, aby nynější chvíle byla jednou z nich...

Vaše Andrea


13(4). 12(3). 2013(6) / 4 (13)

Přátelé, pěkně zdravím,

další z trojice, další z dní, které se hluboce vrývají pod povrch. Poslední záchvěvy, kýžená rozetnutí, konečné rozhodnutí, prolomení toho, čeho jsme se bytostně obávali. Plyneme ve vleku událostí, abychom nalezli pevný bod, pevnou půdu pod nohama, patrně i na neznámých březích. Stojíme pevně, i když na několika místech je krajnice stále vratká a pochyby jen stěží opouštějí svůj majestát.  Avšak i ne/čekaný pád s sebou nese probuzení.

Okusíme trpké i sladké plody své úrody, hledíme tváří v tvář vyšší moudrosti. Trpělivost, víra a naděje. Fantazie vířící smysly stále u žezla, rovněž i možnosti formovat a konstruovat své vize a plány, rozvážně, pomalu. A taky téma zdraví, požitkářství a smyslnost, ostré hrany, nárazy nejen na neomalenost a dobyvatelské tendence. Neustálé lekce, kterými musíme projít. "Smím prosit?", zní odkudsi bez čekání na odpověď...

Vaše Andrea


12(3). 12(3). 2013(6) / 3 (12)

Dobrý den, milí přátelé,

dnem předchozím byly předeslány děje mnohdy nepochopitelných prazvláštností a ošidností, které rozdmýchávají vnitřní erupce, pohnutky a fatální počiny, osobité pojetí daností. Vyvěrají různé nesrovnalosti, překotné zprávy, průtahy a zbrklosti, ale i monstrózní vize a rekvizity, příležitosti. Zdánlivé obyčejnosti jeví se neobyčejné. Všichni stojíme před zkušební komisí. Nezdařilo se? Tak znovu a znovu... Události (i poselství) se opakují i s menší obměnou, vyvolávají vzpomínky. Proč? Abychom nalezli svoji bytostní tvář, odhalili své přednosti a temnosti, dokonce i vlivy předků. Dokolečka dokola? Ano!

11-12-13 jest trojicí, jež nenechává kámen na kameni, dává nahlédnout přímo do útrob, k jádru, odhaluje nás samé. Působivé trio, mistrovská kombinace s mottem proměny a pochopení. Cokoliv učiníme a pomyslíme, čemukoliv věříme, obrací se ve zpětné zhmotnělé podobě. Neutečeme, neschováme se. Reptat na osud? Kdo seje vítr, bouři sklidí, každý svého štěstí strůjcem. Pradávná moudra, ke kterým se stále častěji budeme navracet... Nuže, není zbytí. Každý tvoříme svoji vlastní realitu.

Vaše Andrea


11. 12(3). 2013(6) / 11

Pohodový den, přátelé,

stále kráčíme ve vleku aktivnějších a dnes i poněkud prostořekých a zvídavých číselných esencí. Smyslné pohledy, indiskrétní dotazy, štiplavé poznámky ochromují líce, již tak zalité ruměncem. Jako temné stíny se zpoza rohů opět rýsují různé pošetilosti a citovky, pijácké a jiné kratochvíle, zákulisní intriky a lichvářské fígle, zrovna tak i minulost se lepí a tahá za šos. Neuhýbejme před její řečí a nástiny, projděme, bádejme a učme se. Temné dává vyniknout světlému. Příběhy jako v pohádkách, kdy zakončení zvěčňujeme svým perem.

K úsměvu i ustrnutí přimějí nejapné žertíky, originální projevy a výjevy, jelikož fantazie pro tyto dny trůní na výsluní. Věnujme pozornost prvotnímu vnuknutí, sepisujme myšlenky, dalekozraká kompozice napovídá v různých podobenstvích. Nostradamus, da Vinci, Gaudí a jiní nezapomenutelní slyšeni v dáli. Den mistrů, asásinů, templářů, šamanských bubnů, písma a štětce, melodie i vášnivého tanga...

Vaše Andrea


10. 12(3). 2013(6) / 1(0)

Přátelé, přeji příjemný den,

jedničková teze tkví v odhodlání, sběru a roubování sebejistoty tuze potřebné k vykročení či rozetnutí mlhy, kde nevidno cest, nakupených a neuspořádaných nápadů, zkostnatělých a prorostlých klišé. Znovu a jinak, nové konstrukce a myšlenková schémata vyladěná či vyloděná na vlně a v toku inspirace, intuice a vlastní osobní proměny (12, 13). Vnitřní morální kompas určuje směr, rozehraná představení blíží se konci, abychom počali psát novou a přímější roli sobě sama. Nový počátek, nový směr.

Esence tohoto data je indikací cest, vyjednávání a procedur v té oblasti, kde je třeba se ujmout vedení, naučit se potřebné, stimulovat se k rozběhu a akci. Slovy hýříme i míříme do cíle, pro odvážné šíp, pro jemnocitné bol. Převezměme otěže svobody a s grácií, zodpovědně vykročme, není třeba raněných...

Vaše Andrea


9. 12(3). 2013(6) / 9 (18)

Dobrý den, milí přátelé,

ač vstup do nového týdne, zase a znovu jsou vynášeny na povrch naše osobní skazky a bajky, počiny a povinnosti, a to proto, abychom mnohé přehodnotili a poopravili, očistili a postoupili o žebříček uvědomění výše. Pragmatická stránka lehce pokulhává za vyčnívající idealistickou, snovou, mateřskou a zjemňující povahou dnešních přecitlivělých energií. I přes povídavost a vrozené divadelnictví trojky je dnešní esence spíše sofistikovaná, éterická a jakoby vzdálená a nedotknutelná. Uvolněná ve svém tajemném světě, ve sféře umění a fantazie, filosofie a humanity.

Odlétáme do dálav mysli, experimentujeme v představách. Dopřejme si onu povznášející pošetilost, i přes různá klopýtnutí (i doslova) ve světě metodiky. Inspirace se snáší v různých podobenstvích, setkání s neobvyklostmi i záhadou. Předávejme poselství vlastní zkušenosti a osobně prožité, nasbírané vyčtenosti a odposlechy nemusí býti k užitku. Jen my sami uvnitř cítíme, co nám jest potřeba (platí i pro zdraví)! 

Vaše Andrea


8. 12. 2013 (6) / 8 (17)

Dobrý den, milí přátelé,

i přes odpočinkový čas budeme dnes, chtě nechtě, popichováni sebou samými či okolím k činorodosti, uspořádávání či zvelebování prostředí a zázemí. Jelikož pořádkumilovnou osmičku nalézáme v pozici osamělé dámy (základní numerologická mřížka), mohou nám unikat detaily, přicházet vzletné představy a ideály, jednání bez rozmyslu a na základě prvního popudu.

Hospodyňky a kuchařinky mohou využít kreativity ve svém hájemství a tvořit voňavá, krásná díla, však také svátky vánoční klepou na vrátka. Oddejme se přípravám, rodinné soudržnosti a pomoci. Osmička značí domovinu, lid, velkorysost, není od věci jakkoli pomoci sociálně slabším spoluobčanům. Pomáhejme si navzájem!

Vaše Andrea


7. 12 (3). 2013 (6) / 7 (16)

Kouzelný víkend, přátelé,

s číselnými figuranty tohoto dne máme co dočinění s rozšafnou energií plnou fantasktních obrazů, bryskního humoru i nadsázky. Sedmička, ač činitel mnohdy vnitřně uzavřený a skrytý, putuje s baletkou trojkou do společenských kruhů, aby společnými silami projasnily i rozvášnily dav komediálními vstupy, popichující metaforou a extravagancí. Vedle těchto prvků se však vynořují další, méně oblíbené, a to síla lží, intrik a podezřívání, také lačnost drbů a zraňujících výsměchů.

Konstelace těchto dní je hřmící i jedovatá, solidární a pospolitá, situace roztínající ve dví. Rozkol a osudové rány, shledání a propojení. Za vlády sedmičky je mnohé opatřeno rouškou tajemství, fascinujícími poznatky a zážitky, revolucí. Také revolucí vnitřní a zmatenými pocity. Opatrně na zvýšené účinky podpůrných prostředků, nehody a úrazy.

Vaše Andrea


6. 12 (3). 2013 (6) / 6 (15)

Dobrý a pohodový den, přátelé,

v  náruči šestky bychom měli objímat a nechat zářit své vnitřní Slunce. "Jak uvnitř, tak vně. Jak nahoře, tak dole", poselství Hermesovy desky. Hexagram, symbol, jenž byl šestkové energii přisouzen dávnými mudrci. Trojka ležící u nohou trůnu představujíc ducha, duši a tělo, otce, matku a dítě. Vše minulé, přítomné i budoucí. Výjev kompozice vyjadřujíc sílu myšlenky, abstrakce a emocí, tvůrčí akt, plodnost a zrození. Světlo i stín. Temná stezka se světelnými efekty, světelná pouť s temným zákoutím.

Vskutku mystické spojení podporujíc ducha, volání duše po kráse, otevření příběhů a uzdravení šrámů, vyjasnění si všech nasbíraných, osobně pojatých bolístek a dětských vzpomínek zejména ve vztahu k matce, rodičům, bližním, všem, kdož kdy protnul naši životní stezku. Vlna spojená s mateřstvím, přirozeností a projevy sebe sama a za sebe sama. Jsme neviditelnou rukou vedeni cestou uspořádání si svých potřeb, k rovnováze ve sféře citů bez potlačování i zveličování, podceňování a podmiňování. Cestou osobní a milostné epopeje. Odpuštění a odpoutání...

Vaše Andrea


5. 12 (3). 2013 (6) / 5 (14)

Pěkně zdravím, milí přátelé,

po předešlých eskapádách, vrcholcích i lužinách, dnešní správci nabízejí uvolnění a nové obzory, niterný nádech a důvtip. I když jsou cesty a pěšiny nadále prašné, hrbolaté a klikaté (vliv 4), jinak ani nemůže být, vždy je tu blýskavá naděje a prostupivší šance projít úskalími za pomoci ukazatelů - vnuknutí, poselství a depeše, věrohodná inspirace. Sem tam závora i persona non grata, ale i moudrý poutník, pobídka a příležitost. Černá i bílá ruku sobě podávají. Vítaným mocipánem je naše vlastní vytrvalost, píle (4) a odhodlání (5).

Pětka se ve svém brnění nevzdává, skálopevná čtyřka volí přesný krok. Snad jen opatrně na zvolávající hesla a vytesaná motta, kteráž stavebním kamenem mohou být. Největší zátarasy neseme s sebou ve svých domněnkách a vystrašené mysli. Buďme rytířem na svém oři, oddaným své víře v čest a vyšší principy. Vše je provázeno odměnou...

Vaše Andrea


4. 12 (3). 2013 (6) / 4 (13)

Dobrý den, vážení přátelé,

včerejší nástin předznamenával nynější nabídku ve smyslu zlomu a proměnlivých úkazů, jimiž je čtyřka (co pak třináctka!) přímo pověstná. Nemusíme se ježit, nenavlékejme šat pesimismu. Proměny mohou být naší svobodnou volbou, ty netušené a nutné vybičovávají k nádechu, k převzetí žezla a zodpovědnosti, zlepšování a budování si schůdků a stupátek. Čtyřka v pozitivu jest ekvivalentem pevných kramfleků, důstojné ruky a činu, trůnu císaře. Řád je křestním jménem čtyřky, prodloužené ruky Země, matky živlů.

Spravedlivé projeví se, rozvrkočené vyjeví se. Hlas numerických vládců majestátního neoblomného tónu. Den rozhodnutí i dmoucí pýchy, kinklajících křesel i kolapsů, prověřování a zákonů, vojenských paktů a historických faktů. Osnov a plánů hodné čisté mysli, neboť vše se v kruhu vrací k bodu svého zrození. Den se symboly uskutečnění, propojení ducha a hmoty, poselství apoštolů...

Vaše Andrea


3. 12 (3) 2013 (6) / 3 (12)

Pěkně zdravím, přátelé,

i dnes přetrvávají číselné trendy projevy, tudíž dobíhají interesantní i zapeklité zprávy a koncepty, velkolepé báchorky a báje. Zvýšená prezentace trojek spočívá v upřímné až netaktní produkci mysli, vyjednávání a bleskurychlé reakci, nauce a slovíčkaření. Věty pálí, myšlenky blýskají a vnitřní maják prosvěcuje cestu a to i s darem nahlížet do podpalubí jiných lodí. S tímto energickým soutokem čitelněji zaznamenáváme vnější obrazy i odrazy, ale i snadněji podléháme sladkému mámení.

Vibrace hýřící vtipem i jízlivostí, pohyblivostí a momenty, které zažehnou jiskru obdivu, údivu, euforie i představení druhé tváře. Nic není stálé, vše prochází proměnou a s dnešní osnovou o to více. Předzvěst a nástin dalšího dne nebo dobíhající cyklus dní předešlých. Den záblesků a divadelní opony, kejklířů a šantánu, lechtivých zážehů a pomrkávání...

Vaše Andrea


2. 12 (3). 2013 (6) / 11

Přátelé, přeji krásný den,

vstup do nového týdne je korunován éterickou a intuitivní dvojkou, která představuje pár, duet, dvojnost, snění, a společně s dalšími inspicienty vytváří široký prostor pro setkávání a vyprávění, špičkování a různá brblání, interakci a interpretaci. "Náhodná" střetnutí i ta s příchutí minulosti, vznikající spojenectví i malé vzpoury pronikají do okamžiků tohoto lehce tajnůstkářského dne. S šibalskou jedenáctkou s přidruženou trojkou míříme do vzdálených končin, za viditelné obzory, zvědaví i napnutí.

K prvořadým tématům dvojkových energií patří vztahy a city, ale i duchovní tématika a zájem o věci mezi nebem a zemí. Příběhy se rozehrávají, osudové i ty mistrovsky sehrané, komedie je totiž dalším aspektem hrající číselné divadelnice. V těchto dnech opatrně na jízdu "rychle a zběsile"! Pomalu a s úsměvem vpřed...

Vaše Andrea


1. 12 (3). 2013 (6) / 1 (10)

Pěkně zdravím, přátelé,

první prosincový den nachystal nadílku s ohledem na dny předchozí, tudíž i dnes jsou ve střehu naše reakce a také emoce. Komunikace se jeví býti výrazná, ale přesto poněkud strohá a pichlavá. Jednička je svým pánem, nerada dává své city všanc, snad proto ten zdánlivý chlad a led. Snažme se býti více přístupní, zbavme se tvrdých krunýřů a zbrojních pasů. Úsměv i něžný dotek mjí dar rozehřát nejedno ztvrdlé srdce.

Vibrace těchto dní přeje toulkám a dálavám. Pátrání a bádání v knihách i mezi lidmi, tajuplné pohledy a směsice pocitů. Víkend je nakloněn oslavám pro duše společenské. Tržiště v čas adventní vnáší vánoční atmosféru, sympatická setkání, avšak i chvíle se sebou samými mohou být neocenitelné. Mysl otevírá poklady, tvůrčí fantazie je plodná a třeskutá. Kouzelný prosinec!